Biblioteki rumuńskiej Transylwanii

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

A case study of Romanian libraries in Transylvania

Abstract

Artykuł dotyczy bibliotek rumuńskich jako centrów informacyjnych i multimedialnych przydatnych na różnych szczeblach edukacji. Biblioteki zbadane zostały w trakcie wyjazdowego seminarium w Sibiu, trwającego od 27 września do 4 października 2014 roku. W tekście zaprezentowano historię, zbiory i misję publicznej Biblioteki Wojewódzkiej ASTRA i Uniwersyteckiej Biblioteki Centralnej im. Luciana Blagi. Szczególną uwagę poświęcono szkolnym centrom dokumentacji i informacji – nowej formie służby bibliotecznej. Zostały one powołane w celu wyrównania szans uczniów obszarów wiejskich i kształtowania obywateli przystosowanych do życia we współczesnym świecie, posiadających umiejętność korzystania z nowoczesnego dostępu do informacji.
The article deals with Romanian libraries as information and multimedia centers at different level of education. The libraries and documentation centers were visited by the authors during a seminar in Sibiu between Sep. 27 and Oct. 4, 2014. The article presents the history, collections and the mission of the provincial ASTRA public library, affiliated with Lucian Blaga Central University Library. A particular attention is given to school Documentation and Information Centers – a new form of library services. These centers have been established to equalize chances for pupils from rural areas and to help members of the public get better adjusted to modern life conditions by teaching them basic skills in core capacities relative to modern forms of information delivery.

Description

Sponsor

Keywords

biblioteki publiczne w Rumunii, public libraries in Romania, biblioteki uniwersyteckie w Rumunii, university libraries in Romania, szkolna służba biblioteczna w Rumunii, library service in Romania, documentation and information centers

Citation

Biblioteka, 2015, nr 19 (28), s. 217-224

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego