Wokół periodyzacji procesu historycznego. Od adaptacyjnej interpretacji materializmu historycznego do nie-Marksowskiego materializmu historycznego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest prezentacja teorii procesu historycznego rozwijanego w ramach poznańskiej szkoły metodologicznej. W tym celu przedstawiona zostanie periodyzacja dziejów przyjęta najpierw w adaptacyjnej interpretacji materializmu historycznego, a później w nie-Marksowskim materializmie historycznym.

Description

Sponsor

Keywords

nie-Marksowski materializm historyczny, non-Marxian historical materialism, adaptacyjna interpretacja materializmu historycznego, marksizm analityczny, analytical marxism, Poznańska Szkoła Metodologiczna, Poznań School of Methodology, Leszek Nowak

Citation

Tadeusz Buksiński (red.), Filozofia na Uniwersytecie w Poznaniu. Jubileusz 90-lecia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2010, s. 347-370

ISBN

978-83-7092-106-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego