Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

The Central University Library of the Carol I National Defence University in Bucharest

Abstract

W artykule omówione zostały doświadczenia, jakie autorka zdobyła podczas stażu w ramach programu Erasmus w Centralnej Bibliotece Uniwersyteckiej Karola I w Bukareszcie, jednej z najbardziej dotkniętych przez los bibliotek. Autorka odnotowuje różnice i podobieństwa między rumuńskim i polskim systemem bibliotecznym, omawia metody opracowywania książek w Oddziale Zbiorów Specjalnych, pozostałe usługi biblioteczne oraz przypomina burzliwą historię biblioteki. Bukareszteńska Biblioteka Uniwersytecka pierwsza w Rumunii wprowadziła zintegrowany system informacji. Książki opracowuje się w programie komputerowym opisów bibliograficznych VUBIS, który używa formatu UN IMAR C. Współpraca biblioteki z partnerami zagranicznymi pozwala na dostęp do najnowszych wyników badań i kompleksowych usług badawczych.
The article summarises experiences gained through the author’s practice as a trainee during a placement internship organized within the framework of the Erasmus programme at the library of the Carol I National Defence University (Romanian: Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”) in Bucharest. Differences and similarities between Polish and Romanian library systems are discussed as well as the methods for book processing in the Special Collections Division of the library, other library services and the tumultuous history of the library. Bucharest University Library was the first Romanian library to introduce a fully automated integrated information system. Book processing is carried out in the VUBIS bibliographic record program based on the UN IMAR C format. The cooperation of the library with 350 foreign partners allow its users to have access to the most recent research results and advanced research services.

Description

Sponsor

Keywords

Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie, Central Library of the Carol I National Defence University in Bucharest, katalogowanie zbiorów specjalnych, cataloguing of special collections

Citation

Biblioteka, 2015, nr 19 (28), s. 203-215

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego