SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

REPORTS AND INFORMATION

Abstract

Profesor Henryk Olszewski doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Maria Z m i e r c z a k), s. 211-212; Profesor Stanisław Sołtysiński doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Aurelia N o w i c k a), s. 213-215; Profesor Teresa Rabska Honorowym Obywatelem Miasta Poznania (Katarzyna K o k o c i ń s k a), s. 215-217.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 211-217

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego