PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-03-24T07:50:28Z

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

BOOK REVIEWS

Abstract

Leonard Łukaszuk, Współpraca i spory międzynarodowe na morzach. Wybrane zagadnienia prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009(rec. Marcin K a ł d u ń s k i), s. 217-219; Anna Rakowska, Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009(rec. Grzegorz C h m i e l e w s k i), s. 219-220

Description

Sponsor

Keywords

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego