Środowisko literackie w okresie stanu wojennego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-05

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Mage.pl

Title alternative

Abstract

Po 13 grudnia 1981 r. nastąpił w środowisku literackim podział, na poetów skupionych wokół opozycyjnej działalności i na współpracujących z władzą literatów.W miejsce rozwiązanej organizacji powołano w 1983 r. nową organizację przejmującą nazwę zawieszonego ZLP. Prezesem związku została Halina Auderska. Nowe stowarzyszenie zostało tym samym podporządkowane kierownictwu PZPR.
After 13 th December 1981 a literary environment was divided into groups: poets around the opposition and writers collaborating goverument. The new organization tode place that dissolved one. The president of the newest union became Halina Auderska. The new association was submitted to PZPR.

Description

Sponsor

Keywords

Opozycja, Tworczość, Poezja, Tomik, Literat

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 2, s. 59-66

Seria

ISBN

ISSN

2084-0403

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego