The Tenets of Trumpism - from Political Realism to Populism

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Założenia doktryny Trumpa - od realizmu politycznego do populizmu

Abstract

The purpose of this article is to analyze US foreign policy under the new White House administration and to present the most important aspects of Trump’s emerging doctrine, with the aim of answering the following questions: what are the goals and tenets of, and the measures to implement, the foreign policy outlined in the new US National Security Strategy? Which trends can be considered dominant in Trump’s emerging doctrine? What challenges and threats to international security were mentioned in the document? Do traditional US allies still play an important role in the superpower’s security strategy? The thesis of this paper is that political realism is the main trend in Trump’s emerging doctrine and that US foreign policy has taken a unilateral course, with a large dose of populism.
Celem niniejszego artykułu jest analiza polityki zagranicznej USA za rządów nowej administracji Białego Domu; przedstawienie najważniejszych założeń kształtującej się doktryny Trumpa, co ma umożliwić odpowiedź na następujące pytania badawcze: jakie cele, założenia i środki realizacji polityki zagranicznej wyznaczono w nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA? jaki nurt można uznać za dominujący w kształtującej się doktrynie Trumpa? jakie wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego wymieniono w dokumencie? czy tradycyjni sojusznicy USA nadal zajmują ważne miejsce w strategii bezpieczeństwa supermocarstwa? Teza artykułu zawiera się w zdaniu, iż dominującym nurtem w kształtującej się doktrynie Trumpa jest realizm polityczny, polityka zagraniczna USA przy tym obiera kurs unilateralny, z dużą dawką populizmu.

Description

Sponsor

Keywords

doctrine, Donald Trump, United States of America, national security strategy, US foreign and security policy, doktryna, Donald Trump, Stany Zjednoczone Ameryki, strategia bezpieczeństwa narodowego, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3, s. 83-93.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego