SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

REPORTS AND INFORMATION

Abstract

Sprawozdanie z uroczystości Jubileuszu 70. urodzin Profesora dr. hab. Macieja Zielińskiego (Agnieszka C h o d u ń), s. 273-277; Collegium Iuridicum Novum (Tomasz S o k o ł o w s k i, Wojciech S z a f r a ń s k i), s. 277-280

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 273-280

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego