Wpływ diasporalnych grup nacisku politycznego na przebieg wyborów federalnych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie „lobby pro-izraelskiego”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Diaspora interests groups and their impact on US federal elections. Case study: Israel lobby

Abstract

Celem artykułu jest określenie roli i znaczenia diasporalnych grup interesu w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych oraz ocena ich realnego wpływu na przebieg wyborów federalnych w tym państwie. Przedmiotem analizy jest działalność żydowskich organizacji diasporalnych określanych potocznie mianem „lobby pro-izraelskiego”. W ramach postawionego problemu badawczego opisane zostały również narzędzia oraz mechanizmy wykorzystywane przez żydowskie grupy nacisku politycznego w zakresie wywierania wpływu na instytucje demokratyczne w USA.
Main purpose of this paper is to: 1) define the overall role of diaspora interest groups in American political system, and 2) assess their real impact on the course of the federal elections in the United States. The analysis has been narrowed to Jewish organizations commonly referred as „pro-Israel lobby” and their political activity. Author described main tools and mechanisms used by Jewish pressure groups to exert influence on democratic institutions in the US, in order to pursue their ethnic interests.

Description

Sponsor

Keywords

USA, diaspora, Izrael, lobby, USA, diaspora, Israel, lobby

Citation

Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 107-119.

Seria

ISBN

ISSN

1426-8876

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego