Kobieta jako sprawczyni zabójstwa – analiza kryminologiczna i kryminalistyczna

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

Zbrodnia zabójstwa jest przestępstwem, które godzi w nadrzędną wartość, jaką jest życie ludzkie. Tym większy szok, niedowierzanie i społeczną dezaprobatę wywołuje sytuacja, gdy sprawcą zabójstwa okazuje się być kobieta. Obecnie w Polsce co ósmy podejrzany o popełnienie zabójstwa to kobieta. Przeprowadzone przez autorkę badania w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu miały na celu określenie modus operandi polskich zabójczyń i porównanie ich do wyników badań przeprowadzonych przez wcześniejszych badaczy przedmiotu. Badania autorskie pokazują, że najczęściej kobiety pozbawiają życia osoby najbliższe: męża, konkubenta, dziecko. Największy odsetek zabójczyń stanowią kobiety, które wcześniej padały ofiarą przemocy z ręki męża czy konkubenta. Najczęściej występującym narzędziem, za pomocą którego doszło do zabójstwa, stanowił nóż kuchenny, a miejscem zdarzenia często było wspólne mieszkanie sprawczyni i ofiary. Zabójstwa te nie były planowane, a zachowanie kobiet było reakcją na agresywne zachowanie partnera.
The manslaughter is a felony that violates the supreme value which is the human life. Therefore, the bigger shock, disbelief and social disapproval generates a situation where a perpetrator of the murder turns out to be a woman. Currently in Poland, one person in eight is alleged to have committed a murder. The research carried out by the author in the Prison No 1 in Grudziądz was conducted in order to determinate the modus operandi of Polish women killers and compare them to the results of studies carried out by previous researchers of the problem. The studies in question show that most women deprive of life the closest persons: their husband, lover, child. The highest percentage of killers are women who have been victims of violence from the hand of their husband or lover. The tool the most commonly used for murder has been so far a kitchen knife and the crime scene has been often an apartment in which lovers had lived together. These murders haven’t been planned, and the behavior of women was a reaction to the aggressive behavior of the partner.

Description

Sponsor

Keywords

modus operandi, polskie zabójczynie, pozbawienie życia, przemoc między partnerami, przestępczość kobiet, zabójstwo, zabójczynie

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 1/2013, s. 42-59

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego