Kontrolne i nadzorcze zdania Państwowej Komisji Wyborczej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Supervisory and control tasks of the National Electoral Commission

Abstract

Przedmiotem artykułu jest analiza zadań kontrolnych oraz nadzorczych przypadających Państwowej Komisji Wyborczej. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że Państwowa Komisja Wyborcza jest organem nadzorczym czuwającym nad przestrzeganiem prawa wyborczego. Artykuł odnosi się do formy prawnej i pozycji PKW w systemie organów kontrolnych w Polsce.
The subject matter of the article is an analysis of supervisory and control task assigned to the National Electoral Commission (NEC). For the purposes of this study it has been assumed that the National Electoral Commission is the authority supervising the observance of the election law. The article refers to the legal shape and the position of the NEC within the system of controlling bodies in Poland.

Description

Sponsor

Keywords

kontrola, control, nadzór, supervisory, prawo wyborcze, election law, wybory, elections

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 125-140

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego