The Boundaries between the Religious and the Secular on the Polish Political Scene

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Granice pomiędzy religią i świeckością na polskiej scenie politycznej

Abstract

Prezentowany tekst stanowi zmodyfikowaną wersję wystąpienia wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji “Religion, identity and life courses”, zorganizowanej przez Institute for the Studies of Religion in Central and Eastern Europe (ISORECA). Sympozjum odbyło się w grudniu 2008 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Artykuł poświęcony jest specyfice relacji między porządkiem sakralnym a świeckim w polskim systemie politycznym. Problematyka ujęta została w kontekście reprezentowanych w literaturze przedmiotu paradygmatów publicznego funkcjonowania religijności oraz uwarunkowań mających swe źródło w specyfice polskiej kultury politycznej. Wyodrębniono paralelne procesy sekularyzacji sacrum i sakralizacji profanum oraz typy afiliacji politycznej skorelowane z modelami polskiej religijności. Jak się wydaje, zaproponowane modele i konkluzje zachowują, a nawet wzmacniają swą aktualność w perspektywie politycznych reperkusji katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem, a więc wydarzenia nieprzewidywalnego w ramach prognostycznej funkcji nauk politycznych.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, 2010, s. 63-80.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego