Dwie drogi, dwa ruchy i zdrada – ukraińskie narracje o rewolucji na granicie i Ludowym Ruchu Ukrainy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Kultury Europejskiej Uniswersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

Abstract

The article analyzes the Ukrainian narrative concerning the role of student protests in Ukraine in October 1990. This narrative competes with much wider knowledge about the so-called Rukh (People's Movement of Ukraine, Narodnyi Rukh Ukrajiny)and its leaders for the independence of Ukraine. Memory about the so-called the revolution on the granite is passed on by the participants of those events. Thanks to the inclusive narrative, also moderated by the state, the alternative representation of the past and historiography has no potential for a conflict of memory, it is only a different interpretation approach, agonizing about the possible way of developing Ukrainian democracy in the option of winning the key postulate of protesters (early elections in 1991). W artykule podjęto analizę ukraińskiej narracji dotyczącej roli studenckich protestów na Ukrainie w październiku 1990 roku. Konkuruje ona ze znacznie powszechniejszą wiedzą o działaniach tzw. Ruchu (Ludowego Ruchy Ukrainy) i jej liderów na rzecz niepodległości Ukrainy. Pamięć o tzw. rewolucji na granicie jest przekazywana przez uczestników tamtych wydarzeń. Dzięki narracji włączającej, moderowanej także przez państwo, alternatywna reprezentacja przeszłości i historiografii nie ma potencjału konfliktu pamięci, stanowi jedynie inne ujęcie interpretacyjne, dywagację na temat możliwej drogi rozwoju ukraińskiej demokracji w wariancie realizacji kluczowego postulatu protestujących - przedterminowych wyborów w 1991 roku.

Description

Sponsor

Keywords

Ukraine, People's Movement of Ukraine, Rukh, student protests, revolution, transformation, Ukraina, Ludowy Ruch Ukrainy, Ruch, protesty studenckie, rewolucja, transformacja

Citation

STUDIA EUROPAEA GNESNENSIA vol. 19, 2019, p. 321-341.

Seria

ISBN

ISSN

2082-5951

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego