Edukacja elastyczna

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-05-20

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Przyjęcie założenia o różnych możliwościach co do miejsca, czasu, sposobu uczenia się oraz osób i źródeł, z których młody człowiek czerpie wiedzę implikuje określone podejście do procesu kształcenia.

Description

Materiał dydaktyczny przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów specjalności nauczycielskiej w ramach modułu kształcenia pedagogicznego jak i merytorycznego na kierunku Filozofia. Prezentowane zagadnienia stanowią podstawową i niezbędną wiedzę filozoficzną umożliwiającą profesjonalne pełnienie roli wychowawcy oraz nauczyciela. Przedstawiony materiał umożliwia zaznajomienie się ze strukturą pojęć w filozofii i z myślą filozoficzną, na których bazują teorie edukacji i nauki wspierające działalność pedagogiczną. Jest to wprowadzenie do rozważań nad problemami wychowawczymi, edukacyjnymi oraz nad polityką oświatową i wizją współczesnej szkoły w kontekście wybranych teorii filozoficznych. Prezentacje w serii Filozofia edukacji, w połączeniu ze studiowaniem literatury przedmiotu, stanowią bazę dla analizy wpływu pluralizmu światopoglądowego na model współczesnej szkoły, program nauczania, cele, treści, modele i metody kształcenia, środki dydaktyczne, formy kontroli i oceny efektów kształcenia oraz organizację procesu nauczania i uczenia się.

Sponsor

Keywords

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego