Demonstracja Heider-Simmel w Amazonii. Wstępne wnioski z międzykulturowych badań nad przypisywaniem intencjonalności

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-04

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Demonstracja Heider-Simmel (H-S) jest klasycznym w psychologii poznawczej eksperymentem ukazującym naturalną dla ludzi tendencje do antropomorfizowania nawet względem obiektów geometrycznych. Pomysł na badania opiera się na tezie o potrzebie przeprowadzania badan porównawczych z psychologii poznawczej wykraczających poza tzw. społeczeństwa WEIRD (White, Educated, Industrialized, Rich and Democratic). Indianie Mor´e spełniają kryteria społeczeństw nie-WEIRD, jak również podzielają specyficzne przekonania animistyczne, które mogą potencjalnie wpływać na interpretowanie H-S. Celem tekstu jest przedstawienie wstępnych wniosków z przeprowadzonej przez autora demonstracji Heider-Simmel pośród boliwijskich Indian Mor´e.

Description

Sponsor

Keywords

Amazonia, animizm, antropologia kulturowa, etnografia, antropologia kognitywna

Citation

Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 2015, vol. 9, s. 15-22

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego