UKRYTY WYMIAR TRANSFORMACJI KOMUNIZMU

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Maria Łoś, Andrzej Zybertowicz, Privatizing the Police-State. The Case o f Poland (Foreword by Gary T. Marx), St. Martin’s Press, INC. & Macmillan Press, LTD, New York-London 2000, ss. 270.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 64, 2002, z. 2, s. 255-261.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego