Kto i jak długo budował klasztory w średniowieczu? Od mitu do rzeczywistości w świetle działalności budowlanej Cystersów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu

Title alternative

Abstract

W oparciu o materiały historyczne oraz źródła archeologiczno-architektoniczne dokonano przeglądu dotychczasowej historiografii na temat roli fundatorów i ich fundacji klasztornych w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności budowlanej Cystersów.

Description

Sponsor

Keywords

cystersi, architektura, mity budownictwa zakonnego, architektura zakonna, strzechy budowlane, cystersi w Polsce

Citation

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, Tom 7, 2005, s. 105-124

ISBN

82-919203-5-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego