The role of the European Council in the Brexit negotiations and in shaping the “new” foreign policy of the European Union

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Jaskulski, Adam

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Rola Rady Europejskiej w negocjacjach dotyczących brexitu i kształtowaniu „nowej” polityki zagranicznej Unii Europejskiej

Abstract

The aim of the article is to analyze the role of the European Council in negotiations related to the planned withdrawal of the United Kingdom from the European Union. European Union law defines the key role of the European Council in these negotiations. It is this institution that is responsible for shaping the principles and guidelines on the basis of which the negotiations are being conducted. It is no less important to regulate the future relations of the UK with the EU after the British leave the European Union. The role of the European Council will be crucial there as well.
Celem artykułu jest analiza roli Rady Europejskiej w negocjacjach związanych z planowanym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Prawo Unii określa kluczową rolę Rady Europejskiej w tych negocjacjach. To ta instytucja jest odpowiedzialna za kształtowanie zasad i wytycznych, na podstawie których prowadzone są negocjacje. Nie mniej ważne jest uregulowanie przyszłych stosunków Wielkiej Brytanii z UE po tym, jak Brytyjczycy opuszczą Unię Europejską, gdzie Rada Europejska będzie również odgrywać kluczową rolę.

Description

Sponsor

Keywords

Brexit, European Council, foreign policy, United Kingdom, European Union, brexit, Rada Europejska, polityka zagraniczna, Wielka Brytania, Unia Europejska

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 4, s. 131-143.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego