Political science in the Federal Republic of Germany – featured examples

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Politologia w Republice Federalnej Niemiec – wybrane przykłady

Abstract

This paper presents the history of German political science and its current status. It contains a comparison of modern Political Science majors offered by the three top rated universities in German rankings – the University of Potsdam, Free University of Berlin and Humboldt University. It outlines the structure of political science studies, the type of courses offered and the literature used during teaching.
Niniejszy artykuł zarysowuje historię niemieckiej nauki o polityce i jej stan obecny. Zawiera porównanie współczesnych kierunków politologicznych oferowanych przez trzy najlepiej oceniane w niemieckich rankingach uniwersytety – Uniwersytet Poczdamski, Wolny Uniwersytet Berliński i Uniwersytet Humboldta w Berlinie. Przedstawia strukturę studiów politologicznych, rodzaj oferowanych kursów oraz literaturę wykorzystywaną podczas nauczania.

Description

Sponsor

Keywords

political science, science, university, Germany, politologia, nauka, uniwersytet, RFN

Citation

Przegląd Politologiczny, 2016, nr 3, s. 199-225.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego