Społeczne oraz kulturalne stosunki Polski i Gruzji w XVI-XVIII wieku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

Artykuł przedstawia zwięzłą historię kontaktów gruzińsko-polskich od wieku XV do XIX, na tle kontaktów Gruzji z Europą, z podkreśleniem roli literatury podróżniczej oraz relacji politycznych. Polska i Gruzja od wieku XV brały udział w koalicjach politycznych oraz wojskowych skierowanych przeciwko islamskiej Turcji zagrażającej obu państwom w XV–XVIII wiekach. Autorka podkreśla znaczenie kontaktów handlowych oraz kulturalnych. W polskiej literaturze podróżniczej ważne dla poznania Gruzji są relacje księcia M. Radziwiłła-Sierotki. W poezji gruzińskiej wieku XVIII odnotowuje się wpływ literatury słowiańskiej, zwłaszcza na twórczość Mamuka Barataszwili i Dawida Guramiszwili.

Description

Sponsor

The article presents a concise history of Georgian-Polish relationships from XV to XIX century in the context of the relationship between Georgia and Europe underscoring the role of travel literature and political accounts. Since XV century Poland and Georgia took part in political and military coalitions against Muslim Turkey which threatened both countries during XV– XVIII centuries. The author underscores the importance of trade and cultural relationships. Prince M. Radziwi -Sierotka’s accounts in Polish travel literature are important for getting to know Georgia. The influence of Slavic literature is noted in Georgian poetry in XVIII century, especially the works of Mamuk Barataszwili and David Guramiszwili.

Keywords

Europejskie podróże na Kaukaz, Gruzja w europejskiej literaturze, gruzińsko-polskie stosunki, Literatura podróżnicza o Gruzji, European trips to Caucasus, Georgia in European literature, Georgian-Polish relationships, Travel literature about Georgia

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 239-243

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego