The cult of personality as an important feature of totalitarian propaganda

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Kult jednostki jako istotna cecha propagandy totalitarnej

Abstract

The totalitarian system, in contrast to the system of representative democracy (based on impersonal procedures), is strongly related to the position of the leader. Therefore, the cult of the individual not only serves to consolidate the power of a totalitarian leader, but also contributes to the legitimacy of the entire political system. The article presents the propagation and creation of the cult of the individual around three leaders of totalitarian states: Stalin, Mussolini and Hitler.
Ustrój totalitarny, w przeciwieństwie do systemu demokracji przedstawicielskiej (opartego na bezosobowych procedurach), jest mocno związany z pozycją przywódcy,. Stąd też kult jednostki nie tylko służy utrwaleniu władzy totalitarnego przywódcy, ale przyczynia się do legitymizacji całego systemu politycznego. W artykule zaprezentowano propagowanie i tworzenie kultu jednostki wokół trzech przywódców państw totalitarnych: Stalina, Mussoliniego i Hitlera.

Description

Sponsor

Keywords

propaganda, totalitarianism, individual worship, Stalin, Mussolini, Hitler, propaganda, totalitaryzm, kult jednostki

Citation

Przegląd Politologiczny, nr 2, 2019, s. 95-108.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego