Przegląd Politologiczny, 2019, nr 2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Contributors
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019)
 • Item
  Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce w kontekście krajowej polityki energetycznej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Tomaszewski, Krzysztof
  Artykuł dotyczy problematyki rozwijania elektromobilności w Polsce na tle planów związanych z kształtowaniem krajowej polityki energetycznej. Pojazdy elektryczne stanowią ważne wyzwanie dla polityki transportowej na świecie. Ich rosnąca popularność jest odpowiedzią na problemy zanieczyszczenia środowiska oraz ma związek z działaniami na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Polska jest państwem, które zamierza podążać w kierunku rozwijania transportu elektromobilnego. Przygotowano w tym celu odpowiednią strategię oraz ustanowiono prawo i wskazano instytucje odpowiedzialne w tym zakresie. Niestety główna idea, jaka towarzyszy elektromobilności – czyli ekologia, nie idzie w parze z planami w zakresie polskiej polityki energetycznej. Zgodnie z oficjalnymi programami rządowymi, produkcja energii w Polsce do roku 2040 ma bazować na wykorzystaniu węgla. Oznacza to, że pojazdy elektryczne będą zasilane tzw. „brudną energią”. Hipoteza artykułu brzmi: rozwój elektromobilności w Polsce, trudno uzasadnić w kategoriach pozytywnego wpływu na środowisko naturalne i ochronę klimatu w sytuacji, kiedy wytwarzanie energii opiera się na węglu. Bez zmian w polityce energetycznej, elektromobilność „po polsku” jest pomysłem nietrafionym, ponieważ nie spełnia podstawowych założeń – czyli nie przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.
 • Item
  Citizen participation at the level of local rural communities – tentative analysis
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Lubik-Reczek, Natasza
  Citizen participation is an important element of contemporary democracy. It is considered a panacea to the declining participation of citizens in political and public life. People may decide to participate for various reasons. It is important that participation promotes the development of local democracy, for instance, by strengthening bottom-up civic initiatives; participation stimulates integration of local communities through joint activities. It is also an efficient tool to solve certain problems, since opinions of all parties concerned can be heard, local conflicts mitigated and compromise reached. This article attempts to analyze citizen participation based on the example of a specific social group, namely the rural local community. The article concentrates on various theoretical views on the issue. The main goal of the article is to answer a question about the form of local rural communities participation, and it presents examples of instruments which help community members to implement their activity and express civic attitudes.
 • Item
  Im dłużej tym „bezpartyjniej”? Włodarze dużych miast w wyborach 2002–2018
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Drzonek, Maciej
  Przedmiotem badań podjętych w artykule jest rywalizacja prezydencka w 19. polskich miastach w latach 2002–2018. Ich celem było sprawdzenie czy afiliacja partyjna częściej towarzyszyła prezydentom miast, którzy dokonywali reelekcji, czy też raczej sprzyjała alternacji władzy. Pozycję partii politycznych badano na podstawie dwóch kryteriów: liczby reelekcji prezydentów afiliowanych z partiami oraz liczby pretendentów partyjnych, którzy uzyskiwali drugi wynik po zwycięzcach. W badanych miastach odnotowano 60 przypadków reelekcji – dominowali w nich inkumbenci pozapartyjni. W 16. przypadkach alternacji władzy dominowali natomiast kandydaci partii politycznych. Na 95 przypadków elekcji lat 2002–2018 w aż 74. z nich głównymi rywalami zwycięzców byli kandydaci partii politycznych. Badanie wykazało zatem, że wielokadencyjności prezydentów sprzyja pozapartyjność, a partie polityczne odgrywają większą rolę w alternacjach władzy.
 • Item
  Rola kompetencji poznawczych w demokratycznych systemach politycznych
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Chmielewski, Adam Janusz
  Wychodząc od normatywnego ideału demokracji, ugruntowanego w inkluzywnym rozumieniu podmiotu demokracji, autor twierdzi, że w większości koncepcji demokracji kompetencje poznawcze są postrzegane jako podstawowy wymóg upoważniający do udziału w sprawowaniu władzy politycznej. Współczesna debata nad właściwym rozumieniem demokracji koncentruje się na próbach rozstrzygnięcia dylematu między ideą szerokiego uczestnictwa ludu w sprawowaniu władzy a ideałem deliberacyjnym, który zakłada, że władza w tych systemach winna być powierzona wyłącznie osobom o odpowiednich kompetencjach poznawczych. Autor analizuje główne elementy stanowisk kognitokratycznych i wskazuje na potencjalne zagrożenia wynikające z przypisywania kompetencjom poznawczym wyróżnionej roli. Stanowiska tego typu, zarówno w wersji uniwersalistycznej, jak i elitarnej, są według autora obciążone błędem kognitokratycznym. W opozycji do nich autor argumentuje na rzecz tezy o podstawowej roli umiejętności politycznej w systemach demokratycznych. Wskazuje również, że punktem wyjścia do rozważań nad znaczeniem tego pojęcia winien być normatywny ideał demokracji inkluzywnej, zakładający powszechność zdolności do kształtowania umiejętności politycznej oraz przekonanie, że owa zdolność może ulegać aktualizacji w samym procesie aktywności politycznej.
 • Item
  The cult of personality as an important feature of totalitarian propaganda
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Żyromski, Marek
  The totalitarian system, in contrast to the system of representative democracy (based on impersonal procedures), is strongly related to the position of the leader. Therefore, the cult of the individual not only serves to consolidate the power of a totalitarian leader, but also contributes to the legitimacy of the entire political system. The article presents the propagation and creation of the cult of the individual around three leaders of totalitarian states: Stalin, Mussolini and Hitler.
 • Item
  Language Policies as an Instrument of Shaping and Rhetoricizing Mutual Relations in the Post-Soviet Region
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Hordecki, Bartosz
  The post-Soviet region is inhabited by communities using a high number of languages and dialects. This linguistic mosaic has been formed for millennia. Very often it turned out to be a factor seriously influencing the development of the geopolitical situation in this part of the globe. The post-Soviet region remains a space where language issues are still challenging and very sensitive. In large measure, traditional problems became more complicated during the period of the regional expansion of the Russian language in the nineteenth and twentieth centuries. Nowadays, states in the region try to create more or less autonomous language policies, sometimes calculated on relieving and sometimes on fueling socio-political conflicts. Language policies often turn out to be the instrument by which players in the region are trying to diminish or increase the gap in mutual relations. Additionally, political solutions applied to language issues often serve as a kind of argument in the axiological rivalry between communities living in the area of the former USSR. The paper aims to analyze some selected aspects of these policies. It also tries to characterize in general their rhetorical qualities and argumentative potential.
 • Item
  Competition of world powers in Central Asia
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Kainazarov, Baktybek
  The region represents a great opportunity to research the common security challenges of Central Asian countries, which require regional cooperation. Security issues connected with vulnerability of Central Asian countries into natural hazards and complex emergencies (that may derive from territorial disputes, ethnic violence, drug trafficking, combating against terrorism and extremism) equally proves that regional cooperation is necessary to solve common problems. Moreover, from cultural and traditional context, Central Asia has shared common past and heritage which would serve as driving force for regional integration process. When Soviet Union collapsed most scholars argued that the region finally would develop independent. However, historical analysis of the post-Soviet period shows that geopolitical interest of world powers did not disappear. To some extent historical overlords of Central Asia (Russia and China) regained their geopolitical position through creating economic and military institutions with the participation of Central Asian countries. In this respect, this research paper focuses on analysis of interplay between China and Russia in Post-Soviet Central Asia, their role of regional stability and economic growth. Finally, paper also considers important to investigate the role of USA and the EU for Central Asia region, including where the EU and USA can have more space for cooperation.
 • Item
  Europe, the Middle East, and the ‘Arab Spring’ – The Shattering of the Dream
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Nagar, Nir Barkan
  This article addresses relations between Europe and the countries of the Middle East and the implications of these relationships over the past two decades, through an examination of the events of the ‘Arab Spring.’ The Arab Spring refers to a chain of events that swept through the Arab countries from late 2010, characterized by demonstrations, violence, and civil war. This was sparked by resistance to tyrannical regimes and led to the fall of the rulers of Egypt, Tunisia, and Libya. However, Islamists were able to utilize the protesters, who sought democracy, an equal economy, and the elimination of governmental corruption, to further their ambitions. At that time, it was not clear what the new regimes would look like, but it was widely expected that Islamist elements would gain power. Europe responded positively to these events, in terms of declarations, policy, and physical involvement, from the fear that Islamist forces would take advantage of the outcomes of the protests, despite the fact that, for decades, there had been collaboration and friendly relations between Western nations and many of the overthrown tyrants. This policy of turning a blind eye to the lack of democracy and human rights violations in these countries, however, had been perceived by many as contrary to European values. On May 25, 2011, the European Union published a document admitting their failure to achieve political reforms in the neighboring Arab countries. Following the events of the Arab Spring, a new approach to strengthening the partnership between Europe and the Arab world was needed. The objectives of European policy towards the Muslim world include halting massive Muslim migration, reducing the influence of fundamentalist and radical Islam in the Middle East and among Muslims in Europe, and ensuring a supply of energy resources obtained from these countries. Meeting these challenges will be a significant step in the right direction.
 • Item
  The directions of development of the new Chinese ‘Belt and Road Initiative’ (BRI)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Puślecki, Zdzisław W.
  In this research work, the author focuses on the analysis of the directions of development of the new Chinese ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) or ‘One Belt, One Road’ (OBOR) as a project launched by China to develop countries and improve global connectivity. First unveiled in 2013 by Chinese President Xi Jinping, the initiative continues to grow in scale and popularity. The initiative is focused on creating networks that will allow for a more efficient and productive free flow of trade as well as further integration of international markets both physically and digitally. BRI is comprised of the ‘21st Century Maritime Silk Road’ and the ‘Silk Road Economic Belt;’ together they will connect more than 65 countries making up over 62% of the world’s population, around 35% of the world’s trade and over 31% of the world’s GDP. It will take the form of a series of highways, railways and ports as well as facilities for energy, telecommunications, healthcare and education. It must be emphasized that the initiative merges both the land-based Silk Road (from China via Central Asia to Turkey and the EU) with the Maritime Route (via the Indian Ocean and Africa to Europe). Both routes were created with the intention of developing transportation infrastructure, facilitating economic development and increasing trade. This 21st-century initiative is not merely for China to romanticize its historical legacies: it carries major strategic economic and geopolitical calculations. The EU must decide now if and how to engage in these emerging processes. The main aim of the article is to present the directions of development of the new Chinese ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) as a project, launched by China to develop countries and improve global connectivity.
 • Item
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec pomocy humanitarnej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Kaczmarek, Filip
  Unia Europejska wraz z państwami członkowskim tej organizacji jest największym dawcą pomocy humanitarnej na świecie. Parlament Europejski jest jedną z kluczowych instytucji UE i jedyną spośród nich, wyłanianą w wyniku wyborów bezpośrednich. Celem tekstu jest zbadanie stanowiska Parlamentu wobec pomocy humanitarnej, począwszy od przyjęcia Konsensusu europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej w 2007 r. do końca czerwca 2018 r. Metodą badawczą jest analiza różnych form działalności Parlamentu w badanym zakresie. Jedną z konkluzji jest zdefiniowanie dylematu Parlamentu, polegającego na próbie pogodzenia zasad pomocy humanitarnej i partykularnych interesów państw członkowskich UE.
 • Item
  The process of shaping regional policy in Poland
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Sługocki, Waldemar
  The main objective of this piece is to present the process of shaping regional policy in Poland bin the period 1990–2020, with the main focus on theoretical aspects, including the evolution of the paradigm of regional policy in Poland against the background of its changes at the level of the European Union. This text will attempt capturing the impact of Poland’s integration with the European Union on the formulation of domestic regional policy, including the process of drafting new programme documents, both in the national and regional context, as a conscious targeting of pro-development activities in a changing reality, determined by external and internal premises. In order to achieve the outlined research goal, it was necessary to find an answer to the following question: Was the process of shaping regional policy in Poland influenced by Poland’s integration with the European Union and its participation in EU structures? In order to answer the research question formulated like this, the discussion starts with explaining the basic concepts such as: regional development, regional policy, or describing development factors in theories and models of regional development. The following part of the article will outline the process of shaping regional policy in Poland, indicating both theoretical, legal, institutional and financial aspects of the discussed issues.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego