Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017-01-22

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Scholarly Communication Research Group

Title alternative

Abstract

Raport zawiera dane bibliometryczne na temat 2356 polskich czasopism naukowych ze wszystkich grup nauk umieszczonych na Wykazie czasopism punktowanych z 2016 r. Analizowaliśmy opóźnienia wydawnicze w oparciu o dane zamieszczone na stronach internetowych czasopism. Przyjęliśmy, że czasopisma naukowe w drugiej dekadzie XXI-wieku muszą prowadzić aktualną stronę internetową, na której zamieszczają przynajmniej informacje o kolejnych numerach. Punktem wyjścia do analiz były dane o czasopismach i stronach internetowych zawarte w Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl/). Aby zebrać jak najdokładniejsze informacje, uzupełniliśmy zbiór odnośników do czasopism o te zawarte w „Ariancie” (http://arianta.pl), tj. w najpełniejszej bazie polskich czasopism naukowych. Sprawdzaliśmy opóźnienia wydawnicze z 2015 r. i 2016 r. Za opóźnienie uznaliśmy niezamieszczenie informacji (np. spisu treści czy też linków do pełnych tekstów) o co najmniej jednym wymaganym numerze. Raportowaliśmy, ile w danym roku ukazało się numerów, a ile powinno się ukazać. Za brak opóźnień uznaliśmy opublikowanie informacji o liczbie numerów równej lub większej od liczby wynikającej z zadeklarowanej przez czasopismo częstotliwości. Dla przykładu: kwartalnik w 2016 r. powinien był opublikować informacje (np. spis treści, link do księgarni itd.) o czterech numerach lub więcej.

Description

Sponsor

Raport powstał jako część prac w projekcie Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0057/NPHR3/H11/82/2014

Keywords

czasopisma naukowe, bibliometria, naukometria, polityka naukowa

Citation

Drabek, A., Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2017). Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych (Raport nr 3). Poznań: Scholarly Communication Research Group. DOI: 10.6084/m9.figshare.4578394.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego