Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej, red. M. Balowski, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012, 516 s. ISBN 987–83–926152–24–1

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Bohemistyka, 2013, nr 3, s. 216-219

Seria

ISBN

ISSN

1642–9893

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego