Pojęcie konsumenta w "dyrektywach konsumenckich" Unii Europejskiej i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wybrane aspekty prawne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Definition of a consumer in EU "consumers' directives" and the judicature of the Court of Justice of the European Union – selected legal aspects

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2011, nr 1, s. 161-178

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego