Czy nowa kodyfikacja prawa cywilnego jest potrzebna w czasie kryzysu prawa?

dc.contributor.authorAndrzejewski, Jan
dc.date.accessioned2014-11-04T10:59:08Z
dc.date.available2014-11-04T10:59:08Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractW artykule podjęto refleksję nad zasadnością kontynuacji prac nad nowym kodeksem cywilnym. W tym względzie autor wskazuje na konieczność porzucenia dotychczasowej metody regulacji, gdyż ta już się wyczerpała i nie daje nadziei na poprawę sytuacji. Swoje zapatrywania autor uzasadnia koniecznością zmierzenia się z zasygnalizowanymi w tekście kryzysami, dotykającymi zarówno legislatywę (zjawisko dekodyfikacji, nieprzemyślane nowelizacje, odejście przez ustawodawcę od negocjacyjnego modelu tworzenia prawa), jak i naukę prawa cywilnego (kryzys uniwersytetów – prowadzenie dydaktyki zorientowanej na masowego studenta oraz nadmierne hołdowanie metodzie formalno-dogmatycznej przez badaczy), a także judykaturę (sprowadzenie sędziów do roli „lepszych urzędników”, nadmierne obłożenie sądów). W artykule wskazano nadto na niedomagania obecnej refleksji nad prawem prywatnym, a by to zilustrować, wykorzystano dwa przykłady: niedawnej wątpliwej nowelizacji Kodeksu cywilnego (dodanie nowego przepisu art. 72 § 2 k.c.) oraz niedostatecznej refleksji doktrynalnej nad zjawiskiem wyzysku (art. 388 k.c.). W konkluzji autor proponuje odejście od obecnego modelu, w którym centralną pozycję zajmuje pandektystyczny kodeks cywilny, na rzecz systemu ruchomego, którego rdzeniem są zasady prawne, doprecyzowane przez naukę i orzecznictwo.pl_PL
dc.description.abstract***This paper reflects on the justified reasons that underlay the continuation of the works on a new version of the Polish Civil Code. The author proposes a departure from the current method of the regulation of the civil code, which seems to be now exhausted and offering no hope of improvement. He justifies his views by indicating the necessity to face and challenge the imminent crises that affect the legislature (de-codification, hasty and not well thought over decisions of amendments, or departure from the law-making model based on negotiations) but also the science of civil law (the crisis of universities – the teaching focused on the needs and expectations of a mass student group and the dogmatic-views of the researchers) and the judicature in which the judges are brought down to the position of ‘higher level clerks’ working in work overloaded courtrooms. The paper identifies the insufficiencies of the current reflection on private law, and to illustrate this, two examples are offered: the recent and doubtful amendments to the Civil Code (to which a new provision of Article 72 § 2 was added) and the insufficient doctrinal reflection given to exploitation (Article 388 of the Civil Code). In conclusion the author proposes a departure from the current system in favour of a system whose roots are based on legal principles defined and precised by legal science and judicial decisions.pl_PL
dc.description.articlenumber7pl_PL
dc.description.copybook1pl_PL
dc.description.journaltitleRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznypl_PL
dc.description.pageof77pl_PL
dc.description.pageto90pl_PL
dc.description.volume76pl_PL
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 77-90pl_PL
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.7
dc.identifier.issn0035-9629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12110
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectprawo cywilnepl_PL
dc.subjectkodyfikacja prawa cywilnegopl_PL
dc.subjectprzyszłość prawa cywilnegopl_PL
dc.subjectkryzys kodeksu cywilnegopl_PL
dc.subjectdekodyfikacjapl_PL
dc.subjectodpowiedzialność przedkontraktowapl_PL
dc.subjectculpa in contrahendopl_PL
dc.subjectwyzyskpl_PL
dc.subjectcivil lawpl_PL
dc.subjectcodification of civil lawpl_PL
dc.subjectthe past of the civil lawpl_PL
dc.subjectcrisis of the civil codepl_PL
dc.subjectdecodificationpl_PL
dc.subjectpre-agreement liabilitypl_PL
dc.subjectculpa in contrahendopl_PL
dc.subjectexploitationpl_PL
dc.titleCzy nowa kodyfikacja prawa cywilnego jest potrzebna w czasie kryzysu prawa?pl_PL
dc.title.alternativeIs the new codification of civil law really necessary in the times of the crisis of law?pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
07. Jan Andrzejewski.pdf
Size:
405.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.5 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego