Bibliografia zawartości rocznika Slavia Antiqua Roczniki I - XXIX (1948 - 1983)

Loading...
Thumbnail Image

Date

1984

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Slavia Antiqua, tom 30 (1984-1987), s. 172-216

Seria

ISBN

ISSN

0080-9993

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego