Kondycja samorządowa społeczności lokalnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

1991

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The condition of local self-government

Abstract

On the basis of research carried out in three different Polish towns (of different size) in 1989, the author indicates the reasons of disappearance, during the past 40 years, of attitudes necessary for the efficient functioning of local self-government. To such reasons the author includes the dominance of political structures and central administration, and the disappearance of social ties typical for a small community.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 53, 1991, z. 2, s. 121-135

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego