System rejestracji ukarań za popełnienie wykroczenia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Database system for registration of misdemeanours

Abstract

W artykule omówiono powszechne systemy rejestracji wykroczeń ze szczególnym uwzględnieniem rejestru wykroczeń przeciwko mieniu. Krytycznie oceniono szeroki katalog przetwarzanych informacji i ograniczenie prawa dostępu osoby figurującej w ewidencji do danych na jej temat. Przedstawiono wnioski dotyczące okresu przetwarzania danych w rejestrze, usuwania z niego informacji w związku z zatarciem ukarania i przyznania dostępu osobie pokrzywdzonej do danych na swój temat i danych sprawcy wykroczenia.
The article discusses the common database systems for registration of misdemeanours, with particular focus on the register of misdemeanours against property. Both the catalogue with processed information, as well as the limitation of the right to access to the information by the person listed therein, raised serious concerns. The author offered some proposals regarding the period of processing data in the register, erasure of information in connection with the expungement of penalty and granting access to the aggrieved to its data and the data of the offender.

Description

Sponsor

Keywords

prawo wykroczeń, misdemeanours law, rejestracja wykroczeń przeciwko mieniu, register of misdemeanours against property, Krajowy Rejestr Karny, National Criminal Register, Centralna Ewidencja Kierowców, National Driver Register, zatarcie ukarania, expungement of penalty

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 207-220

Seria

ISBN

ISSN

2299-2774

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego