Znaczenie klauzuli „wypadku mniejszej wagi” w polskim prawie karnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The meaning of „the act of a lesser significance” in the Polish criminal law

Abstract

Artykuł dotyczy znaczenia klauzuli „wypadku mniejszej wagi” w polskim prawie karnym. Obecna regulacja tej instytucji budzi wiele wątpliwości, które mają niebagatelne znaczenie dla praktyki prawa karnego. Część przedstawicieli doktryny traktuje ją jak dyrektywę wymiaru kary, a część jak odrębny sposób tworzenia typu uprzywilejowanego. Wybranie jednego z powyższych ujęć prowadzi do rozbieżności w procesie stosowania prawa karnego materialnego, a także w procesie wymierzania kary dla sprawcy przestępstwa. W artykule dokonano przeglądu różnych sposobów rozumienia klauzuli „wypadku mniejszej wagi” oraz implikacji wynikających z ich przyjęcia. W podsumowaniu zawarto również postulat większego dookreślenia znaczenia tej klauzuli.
The article discusses the meaning of “the act of a lesser significance” in the Polish criminal law. The existing interpretation of this institution raises many controversies which are of vital significance for the criminal law practice. Some representatives of the doctrine recognize it as a measure of a sentence, while the others as a separate manner of establishing a mitigated form of a crime. Selecting any of the above aspects leads to some discrepancies when practicing substantive criminal law and imposing a sentence for a perpetrator. The article covers an overview of diverse manners of understanding “the act of a lesser significance” and their possible further consequences. The conclusion of the article also includes a proposal to specify the meaning of the institution in question.

Description

Sponsor

Keywords

wypadek mniejszej wagi, act of a lesser significance, prawo karne, criminal law, interpretacja, interpretation

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6, s. 103-116.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego