Skutki zapłaty zobowiązania podatkowego przez osobę trzecią. Glosa do uchwały NSA I FPS 8/07

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-09-01

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Mage.pl

Title alternative

Abstract

Artykuł omawia konsekwencje skutków zapłaty podatku przez osobę trzecią. Publikacja stanowi glosę krytyczną do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2008 r. (I FPS 8/07). Autor wywodzi, iż przyjęty przez skład orzekający pogląd, że zapłata podatku przez osobę trzecią nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest co najmniej kontrowersyjny. Proponuje on w zamian by zapłatę podatku przez osobę trzecią traktować na gruncie publicznoprawnym, jako dokonywaną w imieniu podatnika a tym samym skuteczną. W artykule podjęto też próbę rozstrzygnięcia skutków cywilnoprawnych takiej zapłaty. Pod koniec publikacji umieszczono także krótkie omówienie planowanych zmian przepisów odnoszących się do omawianego problemu.
In the article author performs analysis whether payment of tax made by third party leads to termination of tax liability. Publication is a comment to resolution of Polish Supreme Administrative Court from 26 May 2008 (I FPS 8/07). Author claims that the judgment of court that payment of tax made by third part does not lead to termination of taxpayer liability is at least controversial. He propose to treat payment done by third party as payment of taxpayer and thus leading to termination of tax liability. The article contains also analysis of consequences of such payment on civil law ground. At the end of article author presents planned changes to tax law as regards analyzed issue.

Description

Sponsor

Keywords

glosa, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, zapłata podatku przez osobę trzecią, uchwała Naczelnego Sadu Administracyjnego I FPS 8/07, termination of tax liability, payment of tax via third party, resolution of Polish Supreme Administrative Court from 26 May 2008 (I FPS 8/07)

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 3/2013, s.55-63.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego