Komedie t. I (Dziewczyna z Andros, Za karę, Eunuch)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Proszynski i S-ka

Title alternative

Dziewczyna z Andros (Andria), Za karę (Heauton timorumenos), Eunuch (Eunuchus)

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Komedia rzymska, palliata, Terencjusz

Citation

Komedie t. I (Dziewczyna z Andros, Za karę, Eunuch), przekł. Skwara E., Warszawa 2005.

ISBN

837469131x

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego