Afrykańska sztuka naskalna w polskich doświadczeniach badawczych: miedzy praktyką a teorią

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

African rock art in the Polish research experience: practice and theory

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

W: Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, red. S. Szafrański, M. Kądziela, M. Tobota, M. Ząbek. Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2014, s. 345-368.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego