Proměny českého lexika pod vlivem historických událostí 20. století

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Changes in the Clexis influenced by historical events

Abstract

Základním cílem tohoto článku je poskytnout čtenáři přehled o proměnách slovní zásoby češtiny ve 20. století a na základě toho poukázat na význam proměn mimojazykové reality ve vztahu k vývoji lexika. Výrazná restrukturalizace společenského, politického a hospodářského života motivovala vznik nemalé skupiny neologismů, jejichž autory byly především publicisté, kteří potřebovali označit nové skutečnosti, s nimiž se setkávali. Šlo například o okazionalismy cimrmanolog (osoba, zabývající se fiktivní osobou Járy Cimrmana), lunetikofil (fanoušek hudební skupiny Lunetic) či zklausovatět (stát se zastáncem názorů V. Klause), z nichž se některé staly trvalou součástí jazyka mediálních pracovníků. Také pod vlivem řady přelomových historických událostí prodělala slovní zásoba češtiny značné proměny, jejichž jistá část se uplatňuje v běžné spisovné i nespisovné komunikaci i na počátku 21. století, a že český jazyk se na konci 20. století pod vlivem globalizačních tendencí stal předmětem proměn, které se ve stejné době realizovaly i v ostatních slovanských jazycích a které stále probíhají i v současnosti.
The article deals with the problematic of the Czech language changes in 20th century. The main attention is given to problematic of the Czech lexicon changes under the influence of historical turns in this century. 20th century was the time of the Czech lexicon dynamical changes, because political, technical and cultural development of the Czech society was very fast and rich. The most interesting historical events, that produced significant part of these changes, was the fall of Austrian Habsburgs empire in the 1918 and the establishment of Czechoslovak democratic state and society in the 1920s and 1930s, the occupation of Czech countries by German forces in the 1939–1945, the establishment of Communist Party government in the end of 1940s and 1950s and the Czech society democratic transformation after the 1989s “Velvet” Revolution. Historical turns are focused on the Czech standard and substandard lexicon. Lexical changes were realized especially in the group of substantives (appellatives and proper substantives) and verbs. The great part of these lexical changes were motivated by German, French, English and Russian languages.

Description

Sponsor

Keywords

Český jazyk, Czech language, Česká historie 20. století, Czech history of the twentieth century, Sémantika, Semantics, Česká slovní zásoba, Czech lexicon

Citation

Bohemistyka X, 2010, nr 1, s. 26–38.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego