W opozycji do mitu i o micie opozycji. Analiza polaryzacji stanowisk i ocen dotyczących Poznańskiego Czerwca ’56, czyli rzecz o strajku na tle ekonomiczno-socjalnym i zamieszkach zbrojnych o charakterze politycznym oraz o antykomunistycznym powstaniu i ofiarach totalitarnego systemu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

In the opposition of the myth and about the myth of opposition. The analysis ofdifferent opinions and the assessment of Poznań 1956 protests. The thing about the strike against the economic and social background, armed riots of political capacity as well as anti-communist uprising and the victims of totalitarian rule

Abstract

Artykuł prezentuje trzy typy narracji historycznej, ukazujące Poznański Czerwiec ’56 – każda w zgoła odmienny sposób. Pierwsza z nich to opowieść o „wypadkach”, chwilowej utracie kontroli władzy nad społeczeństwem – w którym wyróżniono agentów i prowokatorów oraz świadomą część klasy robotnicznej. Druga to opis „powstania” – antysystemowego zrywu, na skutek którego życie stracili ci, którzy „żądali Boga” i „chcieli wolnej Polski” – ofiary totalitaryzmu, dziś kombatanci. Wreszcie, trzecia opowieść to ta, napisana pół wieku po Poznańskim Czerwcu. Składają się na nią dane obnażające liczbę przypadkowo zabitych i rannych, opisujące bestialstwo nie tylko funkcjonariuszy służb PRL, ale także tłumu. Autorka artykułu poprzez ich ukazania, na przykładzie wydarzenia konstytuującego tożsamość lokalną, obrazuje złożoność czynników kształtujących pamięć zbiorową społeczeństwa.

Description

Sponsor

Keywords

Czerwiec '56, Poznański Czerwiec, Polityka wobec pamięci, Pamięć zbiorowa, Pamięć społeczna

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Nr 2, jesień-zima 2010, s. 83-99

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego