Młodzi dorośli z niepełnosprawnością intelektualną – kontekst społeczny

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, 2010, s. 130-142.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego