Rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce w optyce Wiadomości TVP

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Resolutions of the European Parliament regarding the condition of Poland’s judicial system in Polish Television’s “Wiadomości”

Abstract

W pracy przeanalizowano treść wszystkich newsów, które pojawiły się w głównych wydaniach Wiadomości TVP w latach 2016–2021, zawierających odniesienie do rezolucji Parlamentu Europejskiego związanych z polskim systemem sądowniczym. Autorzy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania o to jak prezentowana jest ta tematyka. Wyniki badań wskazują, iż redakcja Wiadomości buduje narrację idącą ramię w ramię ze stanowiskiem koalicji rządzącej, co nie było zaskoczeniem. Artykuł skupia się na analizie zabiegów stosowanych przez zespół Wiadomości przy relacjonowaniu sporu z Unią Europejską.
In the paper we analyse contents of every television news which appeared in the min editions od Polish television main news program – Wiadomości – that related to European Parliament’s resolutions regarding polish judicial system. The research sample spans from January 2016 to Setember 2021. We tried to characterize ways of presenting the topic in the program. It shows that Wiadomości’s narration goes hand in hand with the ruling coalition optics. That was not surprising. We concentrated on analysing means used by program’s editorial staff while reporting on Poland – EU dispute.

Description

Sponsor

Keywords

analiza mediów, telewizja, Parlament Europejski, polski system prawny, praworządność, media analysis, television, European Parliament, polish judicial system, rule of law

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 15/2021, s. 293-317.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego