Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Przedkładany tom jest pierwszą częścią publikacji stanowiącej jeden z istotnych efektów trzyletniego (2013-2016) projektu badawczo-rozwojowego Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autorem i wykonawcą projektu było konsorcjum naukowo-informatyczne, na czele którego stał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Odpowiedzialność za stronę informatyczną projektu spoczęła na partnerze w konsorcjum – firmie MEDCORE z Warszawy. W kilkudziesięcioosobowym zespole projektowym znaleźli się, obok badaczy poznańskich, uznani naukowcy z innych ośrodków akademickich w Polsce, głównie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Reprezentowali oni kilka dyscyplin naukowych: etnologię/antropologię społeczno-kulturową, socjologię, historię i politologię, a w ich ramach szereg dziedzin (wschodoznawstwo, orientalistyka, europeistyka). Badacze ci łączą swoje zainteresowania życiem społecznym i kulturą w krajach pochodzenia migrantów do Polski ze studiami nad ich funkcjonowaniem w uwarunkowaniach społeczeństwa przyjmującego.

Description

Sponsor

Keywords

identyfikacja cudzoziemców

Citation

Schmidt J., Niedźwiedzki D., red. nauk., Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 685

ISBN

978-83-232-3071-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego