O zakazie orzekania rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

1988

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

On the interdiction to decree divorce on the petition of a spouse who is solely guilty of the breakdown of marriage

Abstract

The article analyses some questions raised by a so-called recrimination clause, i.e. the provision prohibiting to decree divorce on a petition submitted by a spouse who is considered solely guilty of the marital breakdown (Art. 56 § 3 of the Family and Guardianship Code). Special attention has been paid to the notion of "exclusive guilt" and to the meaning of the rule allowing to decree divorce despite the petitioner's sole guilt if the respondent's refusal of consent to divorce is deemed contrary to the principles of social co-existence. The author considers the recrimination clause the relic of the past and postulates to abolish it de lege ferenda.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 50, 1988, z. 3, s. 65-80

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego