Rola neologizmów w kształtowaniu systemu języka czeskiego (na przykładzie nazw osób)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Abstract

The article describes the problem of presence neologisms in modern Czech language on example names of persons. The Author analyzes, how many neologisms registered in dictionary Nová slova v češtině (1998) by Olga Martincová are used in modern Czech language. On the basis of four dictionaries of Czech language (Slovník současné češtiny (2011, Lingea, Brno), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2013, Academia, Praha), Slovník cizích slov (2002, SPN-Pedagogické nakladatelství, Praha), Slovník nespisovné češtiny (2006, Maxdorf, Praha) and National Corpus of Czech the author looks up the role of neologisms in the forming of contemporary Czech language system.

Description

Sponsor

Keywords

neologisms, names of persons, Czech language, Czech dictionaries

Citation

Bohemistyka, 2015, nr 2, s. 159-172

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego