„ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ GRZESZNYCH LUDZI”. SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM ZAKŁADU TEOLOGII PATRYSTYCZNEJ WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA (KALISZ 21 MARCA 2003)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Księgarnia Św. Wojciecha

Title alternative

Abstract

Kronika

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 15, 2003, s. 265-268.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego