Wpływ repozytorium instytucjonalnego na upowszechnianie dorobku naukowego uczelni

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Artykuł ma na celu zaprezentowanie argumentów świadczących o tym, iż archiwizowanie dorobku naukowego w repozytorium ma zasadniczy wpływ na upowszechnianie tegoż dorobku. W artykule przedstawiono zestaw czynników, dzięki którym dorobek naukowy jest widoczny w Internecie i indeksowany przez wyszukiwarki. Do tych czynników należą: stosowanie standardów interoperacyjnych (OAI-PMH, Handle System), właściwe opracowanie tekstu pod kątem wyszukiwarek naukowych (ASEO) oraz implementacja wtyczek społecznościowych, które służą dystrybucji dokumentów w mediach społecznościowych. Zaprezentowano również efekty umieszczenia dokumentów cyfrowych w repozytorium instytucjonalnym.

Description

Sponsor

Keywords

repozytorium instytucjonalne, zasób repozytorium, upowszechnianie dorobku naukowego, repozytorium AMUR, OAI-PMH, handle system, media społecznościowe, webometria, wskaźniki altmetryczne

Citation

Rychlik M., Wpływ repozytorium instytucjonalnego na upowszechnianie dorobku naukowego uczelni. W: Biblioteka akademicka: infrastuktura – uczelnia – otoczenie, Gliwice, 24-25 października 2013 r. Pod red. Moniki Odlanickiej-Poczobutt i Krzysztofa Zioło. Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej nr 3, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, s. 321-335

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego