Herbert Spencer o religii i porządku społecznym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Mogą istnieć czworakie związki między porządkiem społecznym a religią. Po pierwsze religia może być rozpatrywana jako uwarunkowana przez jakąś konkretną formę porządku społecznego, po drugie może sama oddziaływać na porządek społeczny, po trzecie możemy rozważać porządek społeczny występujący w ramach religii, a ściślej, w ramach organizacji religijnej, po czwarte wreszcie w pewnych przypadkach i w pewnym sensie możemy mówić o religijności samego porządku społecznego. Te cztery grupy problemów są ze sobą powiązane. Rozpatrzymy niektóre związane z nimi zagadnienia z zamierzeniem zademonstrowania możliwości tkwiących w pewnych pomysłach Herberta Spencera.

Description

Sponsor

Keywords

religia, porządek społeczny, Herbert Spencer

Citation

Kaczmarek, Kamil: Herbert Spencer o religii i porządku społecznym, [w:] Sakson Andrzej (red.), 2005, Porządek społeczny a wyzwania współczesności, Poznań, WN UAM, s: 99-118.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego