Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV - XIX w.)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Opracowanie jest pierwszą w języku polskim tak szeroką prezentacją poloników w literaturze francuskiej. Gromadzi 156 tekstów lub fragmentów tekstów, jakie poświęcili Polsce i Polakom pisarze francuscy w okresie od XIV w. po rok 1918; każdy z nich opatrzony został notą wprowadzającą oraz niezbędnymi komentarzami i wyjaśnieniami. W odróżnieniu od licznych opracowań historycznych na temat stosunków polsko-francuskich, niniejsza antologia krytyczna proponuje perspektywę literacką: utwór poetycki, powieść, sztuka teatralna, pamiętnik, list czy relacja z podróży najlepiej odsłaniają opinie i stereotypy, jakie w ciągu stuleci rodziły się, funkcjonowały i często wciąż jeszcze funkcjonują we Francji na temat Polski i Polaków. Czasami leżą wręcz u ich źródeł. Składają się zarazem na żywą i barwną ilustrację związków historycznych. Bogaty wybór nieznanych dotychczas w ogromnej większości wypadków polskiemu czytelnikowi literackich dokumentów w starannym przekładzie, przejrzysty, chronologiczny układ materiału i dokładne referencje bibliograficzne czynią z pracy ważny instrument dla czytelnika czy badacza pragnącego śledzić obraz Polski w życiu intelektualnym, literackim i artystycznym Francji.

Description

Sponsor

Keywords

Polska, Polacy, literatura francuska, Polacy w literaturze francuskiej

Citation

Malinowski W. M., Styczyński J., Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV - XIX w.). Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 478

ISBN

978-83-232-3091-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego