Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Rozprawa Mariusza Urbańskiego przynosi wyczerpujący przegląd ujęć abdukcji w literaturze światowej, ujęć zarówno w perspektywie logiki pojmowanej jako rachunek na wyrażeniach odpowiednio zdefiniowanego języka formalnego, jak i logiki przekształceń reprezentacji umysłowych lub procedur wykonywalnych przez sieci neuronowe. Omawianym w rozprawie ujęciom towarzyszy obfity i pouczający komentarz odautorski, wskazujący na ich wady i zalety oraz prostujący rozmaite nieporozumienia. Główną zaletę rozprawy upatruję w jej interdyscyplinarności – połączeniu badań formalno-logicznych z kognitywistycznymi. Dzięki temu rozprawa otwiera nowe perspektywy badawcze dla epistemologicznej analizy wiedzy, czyli wytworu procesów wiedzotwórczych, do których należy zaliczyć rozumowanie abdukcyjne. W ściślej zaś rozumianej problematyce abdukcji niesłychanie doniosłe jest wprowadzone przez Autora rozróżnienie między związkiem dedukcyjnym a eksplanacyjnym między hipotezą abdukcyjną a uznanymi danymi. (z recenzji prof. Adama Groblera)

Description

Sponsor

Keywords

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego