Neznámý český Almanach Erharda Etzlauba na rok 1527 objevený v poznaňské univerzitní knihovně

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Knihovna AV ČR, v. v. i.

Title alternative

Abstract

Description

The article presents an unknown Czech Almanac (wall calendar) for 1527 published by Erhard Etzlaub (-1532). Almanac was found in the Poznań University Library.

Sponsor

Keywords

Erhard Etzlaub, Almanac, Fragmentology, Calendar, Early printed books, Bohemian book printing

Citation

Knihy a dějiny vol. 26 (1-2), pp. 153-158

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego