WYROBY Z MIEDZI I JEJ STOPÓW Z WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ KRUSZWICY

Loading...
Thumbnail Image

Date

1981

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Slavia Antiqua, tom 28 (1981-1982), s. 127-222.

Seria

ISBN

ISSN

0080-9993

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego