Romano Guardiniego ponowożytny obraz świata

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce

Title alternative

Romano Guardini’s Postmodern View of the World

Abstract

The article presents a postmodern view of the world, as it is seen by Romano Guardini, one of the most important 20th century theologians of Italian and German descent. Gaurdini, who looks at the postmodern reality as a whole, notes a deep de-Christianization of the vision of man, his culture and his world. Nevertheless, Guardini expresses the hope that the postmodern Christian will be more radically guided by faith and trust in God’s action.

Description

Sponsor

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Keywords

Romano Guardini, postmodernity, kultura, człowiek, świat, freedom

Citation

Piotr Rossa, Romano Guardiniego ponowożytny obraz świata, Biblioteka Teologii Fundamentalnej, 2013, 8, , s. 151-159

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego