Specjaliści od kultury ludowej?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

Title alternative

Abstract

W każdej dyscyplinie naukowej wyróżnić można tzw. „trudne” pojęcia. Często stanowią one ważna część dorobku wielu pokoleń uczonych, a jednocześnie funkcjonują w potocznym obiegu językowym. Dla etnologii takim pojęciem jest „kultura ludowa”. Jej potoczne rozumienie odnosi się do wyidealizowanych obrazów przedstawiających sceny z życia polskiej wsi. Dla specjalistów jest to termin bardzo pojemny, wielopłaszczyznowy i uwikłany w kontekst historyczny. Jednak na pograniczu nauki i potocznego definiowania zjawisk istnieje płaszczyzna kontaktu i kreacji, związana z działaniami podejmowanymi przez pracowników instytucji kultury. Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie stają często przed dylematem, w jaki sposób upowszechniać wiedzę dot. kultury ludowej. Z jednej strony są świadomi atrakcyjności przedstawianych tematów oraz możliwości edukacyjnych walorów (pokazy rzemiosł, warsztaty rzemieślnicze), z drugiej maja świadomość pewnej sztuczności i powoływania do życia treści, które juz dawno uległy dezaktualizacji. Dylematy te związane są także z kwestią kształcenia etnologów w zakresie poznania kultur regionalnych, jako potencjalnych „specjalistów” od kultury ludowej.

Description

Sponsor

Keywords

Kultura ludowa, Tradycja, Folklor, Muzealnictwo, Cepelia, Etnografia, Sztuka ludowa, Ludowość, Etnodizajn, Ludoznawtstwo

Citation

Nauka nr 3, 2009, s. 155-172

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego