Ekonomiczne i społeczne aspekty konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Economic and social aspects of tax competition in the European Union

Abstract

Artykuł omawia zagadnienia związane z występowaniem różnic w wysokości podatków. Zagadnienia te omawiane są w nawiązaniu do polityki konkurencji poszczególnych krajów o pozyskanie jak największego wolumenu kapitału inwestycyjnego. W artykule przyjęto założenie o migrującym kapitale inwestycyjnym w globalizującej się gospodarce. W tym aspekcie działania administracji unijnej realizującej projekty harmonizacyjne, będące de facto unifikującymi są niemożliwe do realizacji. Realizacja ich byłaby też niekorzystna dla państw niemogących konkurować pod innymi względami o pozyskanie kapitału inwestycyjnego. W tym zakresie uwzględniono przypadek Polski, która nie dysponuje ani najtańszą siłą roboczą, ani najkorzystniejszymi warunkami infrastrukturalnymi dla inwestycji biznesowych. W artykule odniesiono się również do polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych jako przykładu „rajów podatkowych” występujących w strukturze UE.
***In this paper, written with the premise of the migration of investment capital in globalising economy, differences in levels of taxation are discussed against the background of competition laws of individual member states aiming to maximise the volume of investment capital. Analysed from this aspect, realisation of European harmonisation projects which are in fact attempts at unification seems impossible. What is more, if the projects were to be realised, this would be disadvantageous to countries unable to compete for investment capital in a different way. Poland, which has neither the cheapest work force, nor the best infrastructure supporting business investing, is discussed in this context. Special Economic Zones that exist in Poland have been examined and related to some ‘tax havens’ of the Eurozone.

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, podatki w UE, ekonomiczne aspekty konkurencji podatkowej, specjalne strefy ekonomiczne, European Union, economical aspects of tax concurrency, Special Economic Zones

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 163-174

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego